77% ng mga Pilipino handang ipagtanggol ang bansa sakaling magkaroon ng hidwaan sa dayuhang kaaway

Isang survey ng OCTA Research ang nagsiwalat na karamihan sa mga Pilipino ay handang ipagtanggol ang Pilipinas sakaling magkaroon ng hidwaan sa dayuhang kaaway.

Batay sa mga resulta ng survey noong Disyembre 2023, na inilabas ngayong Linggo, ika-10 ng Marso, 77 porsiyento ng mga nasa hustong gulang na Pilipino ang nagsabing “handa silang lumaban para sa bansa kung may hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at ng dayuhang kaaway,” habang 23 porsiyento ang hindi sumang-ayon.

Ang tanong sa survey tungkol sa kahandaan ng mga Pilipinong nasa hustong gulang na lumaban para sa bansa ay iniatas ng Armed Forces of the Philippines.

Ayon sa OCTA, na ang Mindanao ang may pinakamataas na porsyento ng mga Pilipino (84 porsyento) na handang lumaban para sa bansa, habang ang Visayas ang may pinakamababang porsyento (62 porsyento).

Sa mga panlipunang uri, ang mga nasa hustong gulang na Pilipino sa Class D ay mas malamang na handang ipagtanggol ang bansa laban sa dayuhang kaaway (80 porsiyento) kaysa sa mga nasa Class ABC at E (67 porsiyento at 68 porsiyento, ayon sa pagkakabanggit).

Sa mga pangkat ng edad, natuklasan ng OCTA na ang mga Pilipinong nasa edad 45 hanggang 54 ang karamihang nagsasabing lalaban sila para sa bansa (87 porsiyento), habang ang mga nasa edad 65 hanggang 74 ay ang pinakamababa.

Bukod dito, mas maraming nasa hustong gulang na Pilipino sa mga kalunsuran (80 porsiyento) ang handang lumaban para sa bansa sakaling magkaroon ng hidwaan sa dayuhang kaaway kaysa sa kanayunan (73 porsiyento).

Nalaman din ng OCTA na ang mga lalaki ay mas malamang kaysa sa mga babae na handang lumaban para sa bansa (82 porsiyento kumpara sa 72 porsiyento).

Sa usaping edukasyon, ang mga nasa hustong gulang na Pilipino na ang tinapos ay bokasyonal ay mas handang lumaban para sa bansa (86 percent), habang ang mga nagtapos ng kolehiyo at postgraduate education ang may pinakamababang porsyento (72 percent).

Ang ‘Fourth Quarter Tugon ng Masa Survey’ ay isinagawa mula Disyembre 10 hanggang 14 ng 2023, sa pamamagitan ng harap-harapang panayam sa 1,200 na mga kataong nasa hustong gulang sa buong bansa.

Mayroon itong ±3 percent margin of error sa 95 porsiyentong antas ng kumpiyansa.

Ang mga subnasyonal na pagtatantya ng survey ay may margin of error na ±6 percent sa 95 percent confidence level para sa Metro Manila, Balanse sa Luzon, Visayas, at Mindanao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *